Jaarlijks start er een nieuwe groep van Balanz4Kidz.
Hierbij werken kinderen en hun ouders aan een gezondere levensstijl, met daarbij een vermindering in gewicht. In dit programma laten we kinderen met overgewicht het plezier in bewegen ervaren en maken we ze bewust van het belang van goede eetgewoonten. Daarnaast proberen we het zelfvertrouwen van de kinderen te vergoten.

Overgewicht is bij kinderen een snelgroeiend probleem, één op de vijf kinderen is te zwaar en heeft daardoor 70% meer kans een dikke volwassene te worden. Uit onderzoek blijkt dat overgewicht niet alleen wordt veroorzaakt door verkeerde eetgewoonten, maar ook doordat veel kinderen te weinig bewegen. Naast lichamelijke gevolgen heeft overgewicht ook negatieve gevolgen voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Het programma bestaat uit een periode van 24 weken. De bijeenkomsten vinden twee keer per week plaats, na schooltijd, waarbij de frequentie in de loop van de periode afgebouwd zal worden. In deze bijeenkomsten worden sport en beweging in groepsverband onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut afgewisseld met interactieve bijeenkomsten voor kinderen en/of ouders onder begeleiding van een diëtist en psycholoog.

Daarnaast wordt samengewerkt met verschillende sport- en beweegaanbieders uit de gemeente Heusden en met Stichting de Schroef, zodat kinderen verschillende sporten kunnen uitproberen en de verbinding met de sportverenigingen wordt gelegd.