FITKIDS

Fitkids is een geprotocolleerd fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar, met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen dan gedurende een aantal maanden trainen en bewegen onder professionele begeleiding. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, jeugdreuma, DCD, autisme of een aangeboren hartafwijking mee. Bij elk Fitkidscentrum is een kinderfysiotherapeut betrokken.

In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. Tijdens de groepslessen worden er verschillende soorten sport en spel aangeboden.


HET DOEL VAN FITKIDS

In Fitkids ontdekken de kinderen weer het plezier en het nut van bewegen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Voor ieder kind worden er ook individuele doelen gesteld. In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om, na het doorlopen van het Fitkidsprogramma, door te gaan met een andere sport of activiteit. Dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van Fitkids.

Meer informatie over Fitkids is te vinden op www.fitkids.nl .