Kinderfysiotherapie Heusden - Vlijmen -  Veen


Geachte ouders,


De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact op het leven van ons allemaal. Sinds 16 maart jl. zijn de scholen in heel Nederland gesloten. Hierdoor komt niet alleen het lesprogramma te vervallen, maar ook de wekelijkse kinderfysiotherapie die uw kind volgt. De gestelde maatregelen zijn in ieder geval geldig tot 6 april, maar gezien de laatste berichtgeving kunnen we ervan uit gaan dat deze maatregelen zelfs nog langer gaan duren.

Dit is natuurlijk voor ons allemaal nog onduidelijk, maar om de continuïteit van de behandeling toch te kunnen waarborgen, hebben wij voor uw kind een kinderfysiotherapeutisch programma gemaakt, wat op afstand aangeboden wordt.


Wekelijks bieden wij een oefenprogramma aan, digitaal of schriftelijk. Dit oefenprogramma is specifiek afgestemd op de hulpvraag van uw kind. Dit zullen oefenbladen met instructie zijn, eventueel met video-ondersteuning.

Het is mogelijk om wekelijks een contactmoment te plannen, om de oefeningen van de week ervoor te evalueren. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Ons voornemen is om maandag 23 maart met dit programma te starten.

Zodra de Rijksoverheid beslist de scholen weer te openen, zullen wij uw kind uiteraard weer onder schooltijd gaan zien.

Zoals eerder aangegeven kunnen de behandelingen ook worden voortgezet op de praktijk, mits de kinderen of ouders geen klachten hebben passende bij de RIVM-adviezen (hoesten, niezen, neusverkoudheid of koorts).

Met vriendelijke groet,

Kinderfysiotherapie Heusden  –  Vlijmen –  Veen

Ellen, Renske, Miriam, Barbara, Nathalie, Elise

De kinderfysiotherapeut

Als kinderfysiotherapeut zijn wij, na het afronden van de opleiding tot algemeen fysiotherapeut en een vierjarige master, gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Bovendien heeft ieder van ons zich op een of meerdere gebieden binnen de kinderfysiotherapie gespecialiseerd door middel van aanvullende cursussen of opleidingen.

Wij zijn direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat er geen verwijzing van een arts nodig is om een afspraak te maken.


Voor wie

Wij behandelen kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling of kinderen die moeilijkheden ondervinden met een bepaalde vaardigheid. 

Ook kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen kunnen bij ons terecht. 

Na intake en onderzoek zal beslist worden of uw kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie.

locaties

Onze hoofdlocatie is te vinden in Oudheusden. Daarnaast hebben wij twee dependances, een in Veen en een in Vlijmen. Onderaan deze site zijn de contactgegevens te vinden.

Wij verzorgen ook de kinderfysiotherapie op verschillende scholen. Lees hierover meer onder het kopje "samenwerking" bovenaan de site.